Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100027 Library:100148 in /home/ribibgco/public_html/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 348 Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100027 Library:100148 in /home/ribibgco/public_html/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 348

 Актуално


 Поръчай сега
 Порция смях :)

- Така, синко, така давай, мойто момче - още една крачка..да и още една-а-а...Миме, донеси бързо камерата - синът ни се върна от абитуриентския бал!!!

 Новини

НАГРАЖДАВАНЕ И КЛАСИРАНЕ от провеждането на „Национален фестивал на пъстървата „Доспат-2015“ по дисциплини

18-05-2015


 

На 16-17 Май 2015 г. се проведе първия по рода си Национален фестивал на пъстървата - Доспат 2015 г., финансиран от Местна стратегия за развитие на рибарските области "Високи Западни Родопи" чрез Оперативна Програма за развитие на сектор "Рибарство", по Ос №4 "Устойчиво развитие на рибарските области" - Инвестиране в устойчиво рибарство, договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № 428/07.10.2014 г съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г. Местната Инициативна Рибарска Група /МИРГ/„Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” представлява публично частно партньорство с одобрена стратегия за развитие на рибарските области и осъществява проекта с партньорството на Сдружение "Риби и Такъми" - бенефициент по проекта.
Идеята на Националният фестивал на пъстървата - Доспат 2015 е да допринесе за изграждането на общ териториален имидж, популяризиране и успешен маркетинг на района на яз. Доспат и РО „Високи Западни Родопи” като уникална дестинация за спортен риболов с фокус върху емблематичен за територията вид – пъстървата, като допринесе и за повишаване на информираността относно значението и необходимостта от опазване на пъстървата като един от най-значимите видове риби в региона. Организирането на фестивално събитие с национален мащаб се очаква да привлече в района на община Доспат над 600 души по време на трите фестивални дни, а повишената популярност на региона да допринесе за допълнително увеличаване на туристическия поток в територията на РО ВЗР извън рамките на фестивала. Това ще допринесе за повишена реализация на съществуващи туристически продукти и услуги, както и на повишена консумация на риба и рибни продукти в региона, стимулирайки местното икономическо развитие. В рамките на проекта е предвидено закупуването на специализирано оборудване (лодка, двигател, колесар, понтон, др.), необходимо за подготовката и провеждането на фестивала. Предвиждаме проектът да придобие устойчивост във времето и след приключване на проекта закупеното оборудване да остане на територията на ВЗР и да се използва периодично за дейности по опазването и възпроизводството на рибната фауна в яз. Доспат, подготовка и провеждане на сходни спортни мероприятия, както и за следващите издания на националния фестивал на пъстървата, които планираме да организираме всяка година с цел развитие и подобряване на риболовния туризъм, популяризиране на района на град Доспат.

Националният Фестивал на пъстървата - Доспат 2015 г. се превърна в едно от най-важните риболовни събития у нас за тази година.
Фестивалът даде възможност на близо 250 човека да се състезават в пет различни риболовни дисциплини - риболов за деца, на плувка, на спининг, на муха и от лодка на тролинг. Турнирите се проведоха в два състезателни дни - на 16 и 17 май, като изключение направи детският турнир, който се проведе в един състезателен ден - на 16 май, събота.


1. Турнир по риболов на пъстърва за деца
За радост във фестивала взеха участие над 30 деца, разпределени в три възрастови групи - до 10 годишна възраст, до 13 години и до 16 години. Сред най-малките състезатели на първо място се нареди 4-годишният Александър Начев с 680 г улов. В категорията до 13 години най-добре се представи Боряна Бумбова, която спечели и първото място сред децата с най-голям улов - 715 г. В групата на най-големите на първо място се нареди Алекс Карабиберов, който съвсем сам успя да улови и най-голямата риба. Всички млади участници получиха възпоменателни медали и щедри награди.
Кулминацията на двудневният фестивал разбираемо беше награждаването на призьорите в отделните турнири, което се състоя в ранния следобед на 17 май - неделя, след приключването на втория тур и обявяването на класирането.

 

2. Турнир по риболов на пъстърва на муха от брега
Награждаването започна с призьорите в турнира по риболов на пъстърва на муха от брега, като в него взеха участие 5 състезатели. Състезанието по риболов с муха и шнур беше и най-трудното, като една пъстърва донесе купата и златния медал на Лъчезар Сбирков. На второ място се нареди англичанинът Ричард Джепсън, а за третото място се пребори Павел Църов. Наградите връчи г-н Неби Кехая - Председател на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”.

 

3. Турнир по риболов на пъстърва на изк. примамка от брега
Награждаването продължи с участниците в най-атрактивния турнир по риболов на пъстърва на изкуствена примамка /на спининг/, където се хванаха най-много пъстърви. По регламент там рибите трябваше да се пускат живи обратно във водата, след като бъдат уловени.
Наградите връчи г-н Калоян Димитров - председател на Сдружение "Риби и Такъми". В тази категория сили мериха 30 състезатели, като призовото място грабна Петър Лаков с 10 уловени риби и 38 наказателни точки. След него се нареди Цветомир Николов с 5 уловени риби и 74 наказателни точки, а третото място беше спечелено от Христо Пейков с 5 уловени риби и 83 нак. точки. В тази категория награди бяха раздадени до 10-то място.

 

4. Турнир по риболов на пъстърва на стръв от брега
Най-много участници - над 60, събра турнирът по риболов на пъстърва на стръв от брега, или на плувка - най-популярният риболов в страната. Там наред с маститите имена в спортния риболов сили премериха и голяма група местни риболовци от гр. Доспат и региона.
В тази категория златния медал беше спечелен от Евгени Милев - дългогодишен състезател по спортен риболов, който улови 1,869 кг риби и се класира първи в генералното класиране с 3 наказателни точки. Наградата за първо място връчи г-н Георги Брезин, представител на DEEPER, България. Сребърният медал беше извоюван от Георги Беловеждов с 2,375 кг улов и 4 наказателни точки. На трето място се нареди Митко Митков с 2,330 кг улов и 5 наказателни точки. Материални награди бяха раздадени до 15-то място. В тази категория специална награда с възпоменателен медал получиха и трима ветерани-риболовци на възраст 70 години.

 

5. Турнир по риболов на пъстърва от лодка на тролинг
Най-зрелищният турнир от всички, проведени по време на Фестивала, беше състезанието по риболов на пъстърва от лодка на тролинг. В тази оспорвана надпревара взеха участие 38 екипажа с по 2 души екипаж.
Наградите връчи г-н Иво Джидров - изпълнител на основни дейности на фестивала.
Наградите за 1-2-3 място връчи г-н Борислав Иванов - управител на ГЕОТРЕЙД, България.
Първото място и голямата купа на турнира бяха спечелени от лодка № 15 с капитан Борис Живодеров с 6892 точки. След него среброто грабна екипажа на лодка №16 с капитан Диан Иванов, с 5725 точки. На трето място се нареди екипажа на лодка № 2 с капитан Златан Тодоров с 5480 точки. В този престижен турнир солидни награди бяха раздадени до 15-то място.

Награди за най-голяма риба и за най-добре представила се жена
Короната на фестивала бяха наградите за най-голяма риба и за най-добре представила се жена.
Голямата купа и награда за най-голяма риба спечели призьорът от турнира по риболов от лодка на тролинг - Борис Живодеров, който улови американска пъстърва с внушителното тегло от 1.410 кг. която определи победителя в голямото състезание по пъстървов риболов на язовир „Доспат".
Купата за най-добре представила се жена грабна Красимира Делибанова.

За организацията и правилното протичане на турнирите беше поканен екип от 12 съдии, ръководени от главния съдия Борис Бояджиев - Председател на секция Пъстърва и член на УС на БФРС. В съдийския щаб влизаха още:

 

1. Светослав Кирилов - съдия тролинг
2. Николай Кайтазов - съдия тролинг
3. Жан Трайков - съдия тролинг
4. Любомир Бояджиев - съдия риболов на изк. примамка
5. Георги Гетов - съдия риболов на изк. примамка
6. Евгени Бон - съдия риболов на изк. примамка
7. Иван Котрабаков - съдия муха
8. Лъчезар Минев - съдия риболов на стръв от брега
9. Левент Моллов - съдия риболов на стръв от брега
10. Христо Велков - съдия риболов на стръв от брега
11. Цветан Начев - съдия риболов на стръв от брега


ОРГАНИЗАТОРИ
1. Неби Кехая - Председател на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”
2. Красимир Красенов - председател на Съвета по Туризъм, гр. Доспат
3. Иво Джидров - изпълнител на основни дейности на фестивала

 


"Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България. Този документ е създаден в рамките на проект BG-08-HWR-2.1.015 „Национален фестивал на пъстървата „Доспат – 2015", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България за периода 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за рибарство.
Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Риби и такъми” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”.


 


 Топ новини
 Новини


 Времето утре
Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 6 Warning: file(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 27 Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 6