Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100027 Library:100148 in /home/ribibgco/public_html/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 348 Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100027 Library:100148 in /home/ribibgco/public_html/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 348

 Актуално


 Поръчай сега
 Порция смях :)

На чаша вино двама рибари се хвалят един на друг:
- Вчера на блесна измъкнах една маратонка 39-ти номер.
- Гола вода си! Аз пък оня ден на тежко извадих джапанка 43-ти номер!

 Новини

Седем язовира преливат

05-02-2015


 

Седем язовира преливат постоянно, без да създават проблеми, съобщиха от Министерството на околна среда и водите. Преливат язовирите: Камчия, Мандра, Г. Трайков, Боровица, Ивайловград, Йовковци, Пчелина /постоянно без проблеми/.

Язовири със запълване над 90%: Въча, Цанков камък, Батак, Доспат, Тича, Ал. Стамболийски, Среченска бара, Студен кладенец, Ясна поляна, Кърджали, Асеновец.


Информацията за обемите на язовирите е от 4 февруари 2015 г. с изключение на язовирите Кърджали, Ивайловград, Въча и Кричим.

Басейнова дирекция за Черноморски район
Преливат 3 язовира: Камчия, Мандра, Г. Трайков;
Язовир ”Камчия” – обем 237,077 млн. м3, намалява обема, прелива с 36,3м3/сек, през основен изпускател - 12,64 м3/сек;
Язовир „Мандра“ – обем - 138, 436 млн. куб. м, понижава обем – прелива 1,15м3/сек;
Язовир „Георги Трайков“ обем 335,227 млн.м3, прелива с около 94,2 м3/сек, освобождава чрез основен изпускател 30 м3/сек;
Язовир „Тича“ – обем 310,780 млн. м3. Свободен обем около от 1 млн. м3. Освобождава се обем само чрез ВЕЦ по 5,0 м3/сек, през водовземна кула в реката изпуска – 15 м3/сек;
Язовир „Порой“ – обем 17,680 млн.м3, изпускане по 2м3/сек;
Язовир „Ахелой” - обем 11,338 млн. м3 . Отворен основен изпускател и се изпуска контролирано водно количество от 3,0 м3/сек;
Язовир „Съединение – обем 11,007 млн. куб. м. Изпуска се през основен изпускател 4,0 м3/сек;
Язовир „Ясна Поляна” – обем 32, 31млн. м3, през основен изпускател - 1,50 м3/сек.

Басейнова дирекция за Източнобеломорски район
Преливат 2 язовира: Боровица, Ивайловград;
Язовир „Асеновец“ – обем 28,173 млн м3, освобождава контролирано по около 3,5 м3/сек;
Язовир Боровица“ – обем 27, 300 млн. м3 прелива с 5 м3/сек;
Язовир „Кърджали“ – обем 458,397 млн. м3, свободен обем – 38,839 млн. м3, спряно изпускането на води (информация от 6 ч. на 5.02.2015);
Язовир „Студен кладенец“ – обем 341,797 млн. м3 – намалява обема, през ВЕЦ 122,179 м3/сек, контролирано освобождава допълнително по 279,596 м3/сек;
Язовир „Ивайловград“ - обем 177,185 млн. м3 - намалява, прелива с 126,000 м3/сек и чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 274,786 м3/сек (информация от 6 ч. на 5.02.2015).
Притокът към каскада Арда е намалял значително.
Язовир „Въча“ – 220,424 млн. м3, освобождава чрез ВЕЦ – 74,948 м3/сек. (информация от 6 ч. на 5.02.2015);
Язовир „Кричим“ - обем 19,554 млн.м3. Освобождава се обем чрез ВЕЦ 68,1 м3/сек , спряно изпускането на води от основен изпускател от 20 часа на вчера (информация от 6 ч. на 5.02.2015);
Язовир „Жребчево“ – обем 316,000 млн. м3. Започнало контролирано изпускане по 20м3/сек;
Язовир „Цанков камък“ – Обем 107,822 млн. м3., освобождава обем;
Язовир „Тракиец“ е с обем 86,80 млн. м3 . Освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал с 5,5 м3/сек.;
Язовир Розов кладенец - обем 20,328 млн. м3 – намалява обем.

Басейнова дирекция за Дунавски район
Прелива язовир Йовковци;
Искър, Бели Искър, Огняново, Кула, Рабиша, Огоста, Сопот, Горни Дъбник, Бели Лом – без проблеми;
Среченска бара – 15, 5 млн. м3 , не прелива и не изпуска;
Язовир „Йовковци” – обем 92,697 млн. м3 , намалява обем, прелива през преливник с 5,656 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек.

Басейнова дирекция за Западнобеломорски басейн
Язовир Пчелина /прелива/ – без проблеми.


Състояние на речните легла и общинските язовири

Дунавски район
Поречие Огоста и западно от Огоста
Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Язовир „Рогозен 1” и яз. „Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си съответно с около 250 л/сек и с около 150 л/сек и са с отворени основни изпускатели. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) за критични водни нива в р. Бързина и р. Скът.

Поречие Янтра
Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла.
Язовир „Йовковци” прелива през преливника и контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация на БДУВДР - Плевен за критични водни нива.
Язовир „Ястребино” контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за наводнения от речни течения.

Поречие Дунавски добруджански реки
Област Добрич – повишаване на водното ниво в дере, приток на р. Добричка, вследствие на паднали валежи и повърхностно оттичане . Река Добричка в гр. Добрич е с повишено водно ниво и към момента протича в речното си легло.
Област Варна – язовирите по поречието на р. Суха – яз. ”Левски-1”, ”Левски-2”, ”Николаевка -1”, ”Николаевка -2”- общ. Суворово, яз. ”Засмяно”и яз. ”Ботево”- общ. Аксаково преливат през преливниците си. Водните обеми от тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво се понижава с около 1 см/час, като понижението е достигнало около 1,65 м под кота преливен ръб. Наблюдава се намаляване на притока към езерото на язовир „Одринци”. Продължава контролираното изпускане през основния изпускател на язовир „Одринци” с около 5,0 м3/сек. По данни на Областния кризисен щаб към Област Добрич са предприети мерки за освобождаване на свободни (ретензионни) обеми в язовири „Златия” и „Златия – 1”, с цел свободно провеждане на водните маси, изтичащи от язовир „Одринци”, без да се създава възможност за подприщване на речното течение и допълнително наводняване на селата Одринци и Долина.

Поречие Русенски Лом
Вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́ водното ниво в реката се повишава, при което речното течение излиза на места от речното легло и залива земеделски земи, разположени в близост до речното легло в землищата на с. Писанец, с. Кривня, с. Божичен, с. Нисово и с. Красен, обл. Русе.
Язовир „Бойка” в поречие р. Русенски Лом контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива.
През изминалото денонощие за останалите реки на територията на БДУВДР – Плевен се наблюдават повишени водни нива, които към момента протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни нива по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДУВДР-Плевен.
Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение.

Черноморски район
За осигуряване на свободен обем се изпускат:
Общ. Шумен - яз. „Шумен”, яз. „Лозево” и яз „Дибич”
Общ. Търговище – яз.”Фисек”, яз.”Руец-1”, яз.”Кралево”, яз”Съединение”.
Общ.Омуртаг - яз.”Красноселци”
Общ. Велики Преслав - яз.”Златар 3”, яз.”Дервиша”, яз.”Драгоево”
Общ.Нови Пазар - яз.”Нови Пазар-1” и яз.”Нови Пазар-2”
Общ.Търговище – яз.„Черковна”, яз.“Енево“ и яз.“Овчарово“
Общ.Лозница - яз.”Трапище”, яз.”Тръбач”, „Каменна чешма”
Общ. Провадия – яз.”Черковна” и яз.”Снежина”, яз.”Блъсково 1”
Общ. Бургас - яз.”Курбара дере”, яз. „Дермендере”
Общ. Камено - яз. ”Трояново” и , яз.''Кокичена могила 2'';
Общ. Созопол - яз.''Синята вода'', яз.''Факуда'', яз. ''Голяма Круша 1'', яз. ''Голяма Круша 2'', яз.”Черешова Градина”
Общ. Айтос – яз.”Парка”, яз.”Съдиево”
Общ. Карнобат – яз.„Помпена станция”, яз.„До гробищата” яз. „Памуклията”, язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.''Детелина'' и яз.''Церковски'';

Преливат през преливника и се изпускат:
Общ.Върбица- яз.''Станянци'', яз.''Маломир''
Общ.Смядово – яз.”Кълново”,яз.”Янково” , яз.”Александрово”
Общ.Хитрино - яз.”Развигорово”
Общ.Търговище -яз.”Вардун-1”
Общ. Д.Чифлик - яз. ”Долни Чифлик”, яз. ''Горен Чифлик'' и яз. „Пчелник”
Общ.Дългопол –яз.”Елешница”
Общ. Бургас- яз.”Арнут дере 1”, „Арнут дере 2”- преливат с минимални количества, яз.”Маринка”
Общ.Средец – яз.''Зорница 1'', яз.''Росеново'' (Върлата пътека)
Общ.Айтос.-яз.”Таушан Кайряк”
Общ.Карнобат - яз.”Детелина”, яз.”Барган”
Общ. Приморско - яз. „ Ново Паничарево”

Състояние на реките и укрепителни съоръжения:
Река Провадийска и р. Ана дере са се прибрали в коритата си, обстановката постепенно се нормализира.
Река Батова се е прибрала в коритото си.
Река Камчия – ситуацията остава усложнена, наблюдава се спадане на нивото.

Източнобеломорски район
През изминалите часове обстановката в Източнобеломорски район е спокойна. Без валежи в почти целия регион.
Басейн на река Марица
През изминалите часове, река Марица и притоците ѝ са се понижили, макар и минимално, почти във всички наблюдавани пунктове.
Река Марица при Пловдив задържа нивото си.
Река Стрелчанска Луда Яна остава с повишено ниво и водите ѝ се оттичат в р. Марица.
Всички язовири на Напоителни системи се изпускат по малко, няма преливащи в момента.
общ. Свиленград
- обстановката постепенно се нормализира;
- регистрирано е ново леко понижение в нивото на р. Марица;
Няма информация и данни за възникнали други събития по диги и укрепителни съоръжения.
Басейн на река Тунджа
Нивото на река Тунджа остава критично високо. При Елхово прелива. Няма данни за нови разливи.
Няма постъпила друга информация на дежурните телефони за разливи и за възникнали други критични ситуации.
Басейн на река Арда
Река Арда и притоците ѝ – нивата им са все още високи. Притокът намалява в сравнение с предходните дни.
Няма нови данни и постъпила информация за други възникнали критични ситуации по язовирни стени, диги и укрепителни съоръжения.

Западнобеломорски район
По поречието на р. Струма и р. Места:
Няма постъпили сигнали за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях за язовирите.

Няма постъпила информация за критични нива и аварийни ситуации, както и данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения. Няма сигнали за засегнати населени места от вредното въздействие на водитe, в Западнобеломорски район за басейново управление.

 


 Топ новини
 Новини


 Времето утре
Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 6 Warning: file(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 27 Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 6